“Ένας μαρκαδόρος μια φορά…”

 

Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε σωστά το μαρκαδόρο….

Προσέχουμε για … να έχουμε! 🙂

Βιντεάκι στο οποίο τα παιδιά ενσωμάτωσαν τις φωνές τους και δημιούργησαν με τη βοήθεια των δασκάλων τους...