ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΡΑΞΗ 1η/18-01-2019

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Ιανουαρίου 2019

Τοποθετήσεις αναπληρωτών-συνάφειες μεταπτυχιακών-μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας

ΠΡΑΞΗ 1η/ 18-01-2019

Αφήστε μια απάντηση