Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδουΠληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γενική Διεύθυνση ΨηφιακώνΣυστημάτων Υποδομών και Εξετάσεων, στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού,Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας του ΥπουργείουΠαιδείας και Θρησκευμάτων και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του ΥπουργείουΠαιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Πρόσκληση

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24.

Πρόσκληση

Αναμορφωμένος Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων Διευθυντών/Ντριών Σχολικών Μονάδων Της Διεύθυνσης Π.Ε. Βοιωτίας.

Το Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής ΔΠΕ Βοιωτίας με την αρ. 5/02-03-2023 Πράξη του, κατήρτισε και ανακοινώνει  τον αναμορφωμένο ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Βοιωτίας, σύμφωνα με τα κριτήρια των περ. α) και β) της 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136), και τον πίνακα των συνεντεύξεων των υποψηφίων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 33 5, 35 & 40 § 4 του ίδιου νόμου.

Αναμορφωμένος ενιαίος αξιολογικός πίνακας

Πίνακας Συνεντεύξεων

 

Ενιαίος αξιολογικος πίνακας επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων ΔΠΕ Βοιωτίας

Η ΔΠΕ Βοιωτίας ανακοινώνει τον προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων σύμφωνα με το υπ. αρ. Φ.361.22/36/19212/Ε3/20-02-2023 έγγραφο του  ΥΠΑΙΘ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση επί της μοριοδότησης των αιτήσεων μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 08:00 έως Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής (https://schooldirectors.minedu.gov.gr) που χρησιμοποιείται για την υποβολή αιτήσεων (αρ.4. παρ. 2 της αρ.φ.361.22/6/149788/Ε3/3-12-2023 ΥΑ).

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Βοιωτίας

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων