ΥΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΟΔΗΓΟΙ ΕΣΠΑ – ΠΔΕ 2022-2023

 

ΣΧOΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2022-2023

 


1.    ΕΡΓΟ : «ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΣΑΕ 2020ΣΕ44520001
»

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 6ΣΓΨ46ΜΤΛΗ-1ΙΗ


2.    ΕΣΠΑ – Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ: 5184989,».

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚ 6ΞΔΞ46ΜΤΛΗ-0Ε2_


3.  ΕΡΓΟ: «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ + ΤΕ), σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ: 2022ΣΕ44520000,
στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του ΠΔΕ.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΜΕΑΕ -ΤΕ Ψ59446ΜΤΛΗ-ΞΜΠ

ΑΦΙΣΑ   ΣΜΕΑΕ-ΤΕ


4.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :««Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων(ΕΚΟ) στα σχολεία, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ 5184907,

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΟ ΨΒΑ246ΜΤΛΗ-Ν0Ψ


5.   ΕΡΓΟ :«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023», με κωδικό ΣΑΕ 2022ΣΕ44520002 ».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 2022-2023


6. ΕΣΠΑ – Πράξη   : «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών για την ένταξη και συμπερίληψη
στην εκπαίδευση μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2022-2023», με κωδικό ΟΠΣ: 5184992
».

ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΕΣ ΚΕΔΑΣΥ-ΣΔΕΥ 92ΑΑ46ΜΤΛΗ-ΝΩΧ


7.   ΕΣΠΑ – Πράξη  : « ΠΕΠ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ‘Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ (2021-2022 και 2022-2023)», με κωδικό ΟΠΣ 5129766, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα»»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΠ 66ΥΑ46ΜΤΛΗ-ΡΦ3

ΠΕΠ Στερεά Ελλάδα 2021-2023–ΑΦΙΣΑ 


8.  ΕΣΠΑ – Πράξη  :«Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2021-2022, του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ 2021-2022


9.  ΕΣΠΑ – Πράξη «Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας καιΒ/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς», με κωδικό ΟΠΣ 5070727,

2276_ΨΘ8746ΜΤΛΗ Υ2Ζ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ


10.  ΕΡΓΟ:  «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2022-2023.

90Λ446ΜΤΛΗ-ΘΒΛ_ΟΔΗΓΟΣ ΠΔΕ


11.  ΕΡΓΟ:  «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)»

4761_ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΔΕ COVID-19, ΣΧ ΕΤΟΣ 2021-2022_90ΧΖ46ΜΤΛΗ-ΠΚΣ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

12. ΕΣΠΑ-Πράξη:  ««ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023» με κωδικό ΟΠΣ 5184904 .»

9Ω7Ι46ΜΤΛΗ-1Μ9 ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ


 

Αφήστε μια απάντηση

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων