ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2022-2023–ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ– Β’ ΑΔΕΙΩΝ

Απουσιολόγια 2022-2023

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ατομικού Ημερήσιου Απουσιολογίου αναπληρωτή εκπαιδευτικού – αναπληρωτή ΕΕΠ/ΕΒΠ

 1. Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο εκδίδεται για κάθε μήνα του διδακτικού έτους και συμπληρώνεται την 1η ημέρα κάθε μήνα για το διάστημα του προηγούμενου μήνα και πρέπει να φέρει τις απαιτούμενες υπογραφές και σφραγίδες.
 2. Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο ελέγχεται και υπογράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τον αναπληρωτή Εκπαιδευτικό/αναπληρωτή ΕΕΠ/ΕΒΠ και τον Διευθυντή/ Προϊστάμενο της Σχολικής Μονάδας, ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άδειες/απεργίες/απουσίες (κενό Απουσιολόγιο).
 3. Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας (π.χ. άδεια κύησης, κλπ) το Απουσιολόγιο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται μόνο από τον Διευθυντή/ Προϊστάμενο της  Σχολικής Μονάδας.
 4. Σε περίπτωση που το Απουσιολόγιο αναρτάται στην πλατφόρμα (invoicesschools), το πρωτότυπο παραμένει στο Σχολείο. Εάν το πρωτότυπο αποστέλλεται στη Δ/νση Εκπ/σης, στο Σχολείο φυλάσσεται αντίγραφο του Απουσιολογίου.
 5. Στη στήλη «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αναγράφεται ο αριθμός των ωρών εργασίας των αναπληρωτών, με βάση το ωράριο (χωρίς την υπερωριακή απασχόληση)  που προβλέπεται κάθε ημέρα και το τελευταίο εν ισχύ, εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα  της σχολικής μονάδας.
 6. Η Στήλη «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δεν συμπληρώνεται σε μη εργάσιμες ημέρες (Σ/Κ, Επίσημες αργίες, Τοπικές αργίες, Πάσχα, Χριστούγεννα, κλπ)
 7. Στη στήλη «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΠΕΡΓΙΑ/ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΑΠΟΥΣΙΑ)»: Αναγράφεται η αιτιολογία της απουσίας.
 8. Στη Στήλη «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ»: αναγράφονται  πρόσθετες επεξηγήσεις  όπως :
  • «Ενέργειες προετοιμασίας για την έναρξη των μαθημάτων», για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας της σχολικής μονάδας μέχρι την έναρξη των μαθημάτων. (Από την ημερομηνία ανάληψης του αναπληρωτή εκπαιδευτικού έως και τις 12/9/2022 αναγράφοντας και τις ώρες διδασκαλίας στην στήλη  «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»). ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ 1/9/2022 ΕΩΣ  ΚΑΙ 12/9/2022  ΣΥΜΠΗΡΩΝΟΥΝ ΠΑΡΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ  ΣΤΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ  ΤΟ  ΠΛΗΡΕΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΥΣ.
  •  
  • «Ενέργειες ολοκλήρωσης διδακτικού έτους», για το χρονικό διάστημα από τη λήξη των μαθημάτων μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (21/6 για την Αθμια και 30/6 για τη Βθμια)
  • «Καθαρά Δευτέρα», «Διακοπές Πάσχα», «Διακοπές Χριστουγέννων», τοπικές αργίες, (π.χ. εορτασμός πολιούχου Αγίου) στις αντίστοιχες ημερομηνίες.
  • Άλλες διευκρινίσεις, παραδείγματος χάριν σε περίπτωση στάσεων εργασίας την ίδια ημέρα, αναγράφεται στις «Διευκρινίσεις» η προκηρυχθείσα  στάση.

 

    Α   ΠΙΝΑΚΑΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΓΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

    Β   ΠΙΝΑΚΑΣ   ΑΔΕΙΕΣ – ΑΠΕΡΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων