ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

COVID-19

46η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 01.06.2021

45 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 24.05.2021

44 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 17.05.2021

43 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 10.05.2021

42η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 26.04.2021

41η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 23.04.2021

40η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 20.04.2021

39η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 13.04.2021

38η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 05.04.2021

37η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 29.03.2021

ΦΕΚ 1076Β΄20.03.2021

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

35η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠΕΣ  16.03.2021

34 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 08.03.2021

33η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΕΣ 01.03.2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

Σας γνωρίζουμε ότι  λόγω των εξαιρετικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν με την πανδημία του Covid η Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας θα αποστείλει βεβαιώσεις μετακίνησης μόνο για τους Διευθυντές-Διευθύντριες, Προϊσταμένους-Προϊσταμένες Δημοτικών και Νηπιαγωγείων. Η Διεύθυνση των σχολικών μονάδων είναι υπεύθυνη για την έκδοση Βεβαιώσεων Μετακίνησης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι οποίοι μετακινούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, στη Βεβαίωση Μετακίνησης να αναγράφονται όλες οι σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ COVID-19 ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 11.11.2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ COVID-19

ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ  ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ ΕΒΠ COVID-19

ΒΕΒΑΙΩΣΗ   ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ_ΥΓΕΙΑΣ_ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΥΠΕΣ_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_COVID