ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 12 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΑΞΗ 34η/ 12-11-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 9 Νοεμβρίου 2018

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ-ΑΓΓΛΙΚΩΝ-ΓΑΛΛΙΚΩΝ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ-ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΕΝΑ Τ.Ε.

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕ60.ΕΑΕ-Τ.Ε. ΠΕ60

ΚΕΝΑ ΤΥ-ΖΕΠ & ΠΕ60 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ70

 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 33η/05-11-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΑΞΗ 33η/ 05-11-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εγκύκλιος Μεταθέσεων Α/θμιας Εκπ/σης 2018-19

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 5 Νοεμβρίου 2018

Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕ 2018-19

Κατηγορία Μεταθέσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 32η/30-10-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 30 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΑΞΗ 32η/ 30-10-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής Βορείου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας , προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας Προσφύγων, για το σχολικό έτος 2018 – 19»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Οκτωβρίου 2018

ΩΨΤΟ4653ΠΣ-ΝΩΘ

Κατηγορία Αποσπάσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 30η/15-10-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Οκτωβρίου 2018

ΠΡΑΞΗ 30η/ 15-10-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 28η/05-10-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 5 Οκτωβρίου 2018

Επανατοποθετήσεις αναπληρωτών -Τροποποίηση διάθεσης αναπληρώτριας -Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β΄ φάσης- Άδειες άσκησης ιδιωτικού έργου- Κατ’οίκον διδασκαλία

ΠΡΑΞΗ 28η/ 05-10-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 5 Οκτωβρίου 2018

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 27η/20-09-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΑΞΗ 27η/ 20-09-2018

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ορίστηκαν αναπληρωτές Υποδιευθυντές να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που ορίστηκαν και να μας αποστείλουν τις αντίστοιχες αναφορές ανάληψης υπηρεσίας.

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ-ΠΡΑΞΗ 26η/14-09-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΑΞΗ 26η/ 14-09-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 24η /07-09-2018 

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 7 Σεπτεμβρίου 2018

ΜΟΥΣΙΚΗ

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α’ ΦΑΣΗΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 6 Σεπτεμβρίου 2018

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στη ΔΠΕ Βοιωτίας να κάνουν δήλωση τοποθέτησης έως αύριο Παρασκευή 07-09-2018 μέχρι στις 11:00 π.μ.

fax:2261350392

email: mail@dipe.voi.sch.gr

ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ.ΣΧ.

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

ΚΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΚΕΝΑ ΤΑΞΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΕΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ…

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 4 Σεπτεμβρίου 2018

Θέμα: Λειτουργία Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της με αρ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α., εντάσσονται, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ Φ17/72957/Δ1/8-5-2018 (2563 Β΄) Υ.Α. στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών 912 Δημόσια Δημοτικά Σχολεία.
Σε κάθε σχολική μονάδα που εντάσσεται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ένας/μία εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
Στα συστεγαζόμενα σχολεία που διαθέτουν μία (1) κοινή βιβλιοθήκη είτε έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ως διακριτές σχολικές μονάδες είτε ως μία ενιαία σχολική μονάδα, ορίζεται ένας (1) υπεύθυνος με κοινή απόφαση του συλλόγου διδασκόντων των συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο κατανομής αρμοδιοτήτων/διοικητικού έργου στους εκπαιδευτικούς, ορίζεται τριμελής επιτροπή με πρόεδρο τον/την Υπεύθυνο/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, η οποία θα προβεί στη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των τίτλων και λοιπών τεκμηρίων (π.χ περιοδικές εκδόσεις, εφημερίδες, οπτικοακουστικό υλικό) που διαθέτει η βιβλιοθήκη. Tα τεκμήρια αυτά ελέγχονται ως προς την παιδαγωγική τους καταλληλότητα και καταγράφονται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.Η καταγραφή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-19.
Αναλυτικές οδηγίες καταγραφής των τίτλων μέσω της πλατφόρμας myschool βρίσκονται στον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
Οδηγίες καταχώρισης τίτλων
Σχετικά με τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης, τον εσωτερικό Κανονισμό, τις αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης και την οργάνωση και διαχείριση του υλικού, ισχύουν όσα ορίζονται στα
άρθρα 5,6, 7 και 8 της με αρ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α.
Επισημαίνεται ότι, ανεξάρτητα από τις ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, 3 ώρες εβδομαδιαίως θεωρούνται ως διδακτικές για τον εκπαιδευτικό που ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων ως Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, εκπαιδευτικός της σχολικής μονάδας στην οποία λειτουργεί Σχολική Βιβλιοθήκη, δε δύναται να συμπληρώνει διδακτικό ωράριο αναλαμβάνοντας διοικητικό έργο στη Σχολική βιβλιοθήκη.
Οι ώρες λειτουργίας της σχολικής Βιβλιοθήκης καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Κάθε
εκπαιδευτικός με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, στο πλαίσιο αναζήτησης υποστηρικτικού υλικού για
την οργάνωση και διεξαγωγή της διδασκαλίας, προαγωγής της φιλαναγνωσίας και πραγματοποίησης
δράσεων, δύναται να έχει πρόσβαση στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών
λειτουργίας της, μετά από συνεννόηση με τον/την υπεύθυνο/η της βιβλιοθήκης, ακολουθώντας και τηρώντας
τους όρους που περιγράφονται στον εσωτερικό κανονισμό της βιβλιοθήκης.
Ο/Η Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με τον σύλλογο διδασκόντων και τα άλλα μέλη
της τριμελούς επιτροπής, συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό, οργανώνει και διαχειρίζεται το υλικό
(απόκτηση, καταγραφή, απογραφή, απόσυρση). Ο/η υπεύθυνος/η διαθέτει τα τεκμήρια και το υλικό για
δανεισμό, εκδίδει τις κάρτες δανεισμού και ενημερώνει τα μέλη για τους όρους δανεισμού, τις ώρες
λειτουργίας και τον εσωτερικό κανονισμό της βιβλιοθήκης.
Προκειμένου οι μαθητές να δεσμευτούν στην τήρηση των κανόνων λειτουργίας της βιβλιοθήκης του
σχολείου τους, προτείνεται να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία διαμόρφωσης του Εσωτερικού Κανονισμού
της βιβλιοθήκης, ώστε αυτός να προκύψει από τη σύνθεση των προτάσεων των μαθητών και των
εκπαιδευτικών της κάθε σχολικής μονάδας (επισυνάπτεται ενδεικτικό υπόδειγμα εσωτερικού κανονισμού).
Επισημαίνεται ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον δανεισμό του υλικού, την παραγωγή
φωτοαντιγράφων αλλά και τη χρήση των τεκμηρίων που χαρακτηρίζονται ως σπάνια είναι ο/η
υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
Σχετικά με τη διαμόρφωση του χώρου και τον εξοπλισμό της σχολικής βιβλιοθήκης ισχύουν όσα ορίζονται
στην παρ. 2 του άρθρου 4 της με αριθ. πρωτ. Φ14/22511/Δ1/9-2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-02-2018) Υ.Α. και στην
με αριθ. πρωτ. Φ17/43829/Δ1/15-3-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ. Ο αναφερόμενος στην εγκύκλιο εξοπλισμός
είναι ενδεικτικός και δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής μιας Σχολικής Βιβλιοθήκης στο δίκτυο.
Σταδιακά και προκειμένου η Σχολική Βιβλιοθήκη να εξυπηρετήσει τον σκοπό δημιουργίας της, κρίνεται
απαραίτητη η απόκτηση και χρήση του κατάλληλου εξοπλισμού.
Ο/Η Διευθυντής/ντρια της Σχολικής Μονάδας παρακαλείται όπως αποστείλει την παρούσα στις διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των εκπαιδευτικών του σχολείου του, με σκοπό την έγκυρη και έγκαιρη
ενημέρωσή τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 23η/31-08-2018

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 31 Αυγούστου 2018

ΠΡΑΞΗ 23η/ 31-08-2018

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2018-2019 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 29 Αυγούστου 2018

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Εν όψει της ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018-2019 και  για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της υπηρεσίας, τα παρακάτω έντυπα θα τα αναζητήσετε στο site της Υπηρεσίας μας, για να τα εκτυπώσετε , να τα συμπληρώσετε και να τα προσκομίσετε στη Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας, κατά την ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας σας.

 

    1.Ατομικό δελτίο αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

   2.Αναφορά ανάληψης.

   3. Δήλωση τοποθέτησης.
   4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΚΛΠ.
   5. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολικό έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Αναπληρωτές, Διοικητικά | Δεν υπάρχουν σχόλια »