ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 19η/21-08-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Αυγούστου 2017

ΠΡΑΞΗ 19η  21-08-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα  21 Αυγούστου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

  1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
  2. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντή του 7ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό μέλος
  3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό αιρετό μέλος
  4. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος
  5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό αιρετό μέλος

και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 5438/Φ.30/Α/17-08-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Δήλωση Υπεραριθμίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Αυγούστου 2017

 «Υποβολή δήλωσης υπεραριθμίας  εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε σχολεία που προέκυψαν υπεραριθμίες»

Καλούνται οι  εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ60 και ΠΕ 70 που υπηρετούν στα σχολεία του ΠΥΣΠΕ Βοιωτίας όπου προέκυψαν υπεραριθμίες και αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες να υποβάλλουν υποχρεωτικά δήλωση υπεραριθμίας θετική ή αρνητική Υπεύθυνη-Δήλωση-Υπεραριθμίας από την Δευτέρα 21/08/2017 μέχρι την Τετάρτη 23/08/2017 και ώρα 14.00μ.μ. . Οι δηλώσεις θα γίνονται δεκτές και με τηλεομοιοτυπία 2261350392 με επιβεβαίωση στο 2261350396.Οι Διευθυντές των παρακάτω σχολικών μονάδων υποχρεούνται να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς των σχολείων τους. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 79 Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολειών.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Αυγούστου 2017

   

 

 

 

 

ΠΔ. 79/2017 

 

 

Κατηγορία Διοικητικά, Π.Δ., ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανάρτηση α) προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό…

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Αυγούστου 2017

Ανάρτηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης προς απόσπαση στο εξωτερικό 2017-2018

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

2η συνάντηση συντονιστών προγράμματος Erasmus + στη Σλοβενία

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 1 Αυγούστου 2017

Erasmus + στη Σλοβενία

Κατηγορία Δραστηριότητες, Προγράμματα | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ…

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 28 Ιουλίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΔΕ_ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 (5 ΣΔΕ)

 

 

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 18η/27-07-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 28 Ιουλίου 2017

ΠΡΑΞΗ 18η  27-07-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα  27 Ιουλίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

  1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
  2. Ράπτη Αστερία, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό αναπληρωματικό μέλος
  3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό αιρετό μέλος
  4. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος
  5. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό αιρετό μέλος

 και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 5164/Φ.30/Α/26-07-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 28 Ιουλίου 2017

Σύμφωνα με την απόφαση τοποθέτησης διευθυντών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Βοιωτίας από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ καλούνται οι εκπαιδευτικοί που ορίστηκαν Διευθυντές να αναλάβουν αυτοπροσώπως υπηρεσία την Τρίτη 01-08-2017 στα γραφεία της Διεύθυνσής μας ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 27 Ιουλίου 2017

Ο τελικός πίνακας θα ανακοινωθεί αύριο 28-07-2017 μετά την απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.Η Πρόταση τοποθέτησης των Διευθυντών σε σχολικές μονάδες της ΔΠΕ Βοιωτίας καθορίστηκε στην 15η/27-07-2017 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Επιλογής Βοιωτίας.ΠΡΑΞΗ 15η 27-07-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανάρτηση τελικού αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της ΔΠΕ Βοιωτίας κυρωμένου από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Ιουλίου 2017

Κοινοποιούμε κυρωμένο τον τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Βοιωτίας ΚΥΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  και καλούμε τους υποψήφιους Δ/ντές να υποβάλλουν δήλωση για τις θέσεις του συνόλου των σχολικών μονάδων ΣΧΟΛΙΚΕΣ-ΜΟΝΑΔΕΣ με ενιαία σειρά προτίμησης.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στην ΔΠΕ Βοιωτίας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εξουσιοδοτούμενου προσώπου την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017 από 08:00 έως και 15:00.

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εκδίκαση ενστάσεων-Κατάρτιση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών της ΔΠΕ Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Ιουλίου 2017

Εκδίκαση ενστάσεων-Κατάρτιση αναμορφωμένου τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών της ΔΠΕ Βοιωτίας ΠΡΑΞΗ 14η 24-07-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »