ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κοινοποίηση μορίων μεταθέσεων ΣΜΕΑΕ και εντός ΠΥΣΠΕ μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 23 Μαρτίου 2017

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ 2016-2017 , ΣΜΕΑΕ 2016-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΟΡΙΣΤΙΚΗ Ή ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ) ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Μαρτίου 2017

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ 2016-2017

Προθεσμία Ενστάσεων από Δευτέρα 20-03-2017 έως και Τετάρτη 22-03-2017 και ώρα 14:00.

Κατηγορία Μεταθέσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ 2016-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 15 Μαρτίου 2017

Σας ενημερώνουμε ότι τα μόρια μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή,σε Διαπολιτισμικά σχολεία καθώς και σε ΣΜΕΑΕ έχουν ανακοινωθεί στους παρακάτω πίνακες.

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης ανά περιοχή οργανικής θέσης με προτιμήσεις (2016-2017)

ΔΙΑΠΟΛΟΤΙΣΜΙΚΑ 2016-2017

ΣΜΕΑΕ 2016-2017

Κατηγορία Διοικητικά, Μεταθέσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΤ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Μαρτίου 2017

ΕΞ – 28679 – 2017 – ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΡΤ – Έκδοση 1

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 7η/06-03-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 7 Μαρτίου 2017

 

ΠΡΑΞΗ 7η  06-03-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα  06 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

  1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
  2. Παγώνη Παναγιώτη, Δ/ντή του 7ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως τακτικό μέλος
  3. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό Αιρετό μέλος
  4. Στρατή Ευγενία, Δ/ντρια του 1ου Δ.Σ. Σχηματαρίου ως αναπληρωματικό μέλος
  5. Ρουπάκα Ιωάννα, Δ/ντρια του Ειδικού Δ.Σ. Θήβας ως αναπληρωματικό αιρετό μέλος

και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 1599/Φ.30/Α/03-03-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.4452/2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 3 Μαρτίου 2017

Εγκύκλιος σχετικά με την αναγν. προϋπηρ. για βαθμ. εξέλιξη (Ν.4452-2017) Ιδ. Τομέα.

Κατηγορία Εγκύκλιος | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΙΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 1 Μαρτίου 2017

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Κατηγορία Θέματα Υγείας, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΑΙΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠ/ΣΗ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 28 Φεβρουαρίου 2017

ΕΞ – 29908 – 2017 -ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠ-ΚΩΝ ΚΑΙΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Φεβρουαρίου 2017

Εγκύκλιος παράτασης υποβολής αιτήσεων μετάθεσης με ΑΔΑ (ΩΤΓ74653ΠΣ-ΚΥΑ)

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΔΕ 2016-17

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 24 Φεβρουαρίου 2017

Διευκρινίσεις επί των εγκυκλίων μεταθέσεων ΠΕ και ΔΕ 2016-2017 (6ΨΘ24653ΠΣ-ΕΩΒ)

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ– ΠΡΑΞΗ 5η 21-02-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Φεβρουαρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 5η  21-02-2017

Στη Λιβαδειά σήμερα 21 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Βοιωτίας, που συγκροτήθηκε με την αριθμ. Φ.Αποφ./10591/20-12-2016 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, αποτελούμενο από τους:

  1. Γιαννιό Μιχαήλ, Δ/ντή της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Πρόεδρο
  2. Νίκα Δέσποινα, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό μέλος
  3. Τραμπάκουλο Ηλία, Δ/ντή του 5ου Δ.Σ. Θήβας ως τακτικό Αιρετό μέλος
  4. Ράπτη Αστερία, Δ/ντρια του 4ου Δ.Σ. Λιβαδειάς ως αναπληρωματικό μέλος
  5. Γαμβρίλη Ιωάννη, Δ/ντή του Δ.Σ. Διστόμου ως τακτικό Αιρετό μέλος

 και τη Λάμπρου Μαργαρίτα, διοικητικό υπάλληλο ΠΕ 1 της Δ/νσης Π.Ε. Βοιωτίας, ως Γραμματέα του Συμβουλίου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 1245/Φ.30/Α/20-02-2017 πρόσκληση του προέδρου του Συμβουλίου για να πάρει απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »