ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 

Με τη συγκρότηση του νέου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας (ΠΥΣΠΕ), αρχικά εκφράζω τις ευχαριστίες μου στα μέλη του απερχόμενου ΠΥΣΠΕ για την άριστη συνεργασία μας σε όλα τα ζητήματα που απασχόλησαν το Νομό μας και στη συνέχεια, καλωσορίζω τα μέλη του νέου ΠΥΣΠΕ, με τη συμμετοχή των αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών, με την πεποίθηση ότι θα υπάρχει ομαδική προσπάθεια για τη δίκαιη αντιμετώπιση όλων των αιτημάτων των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης γενικότερα!
Καλή αρχή!
Με εκτίμηση!
Η Πρόεδρος του ΠΥΣΠΕ Π.Ε. Βοιωτίας
Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα
Διευθύντρια Π.Ε. Βοιωτίας

 

Πίνακες Δεκτών και μη Δεκτών υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Βοιωτίας.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας ανακοινώνει τον Πίνακα Δεκτών υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Βοιωτίας, έπειτα από τις αρ. 1/11-01-2023 και 2/17-01-2023  Πράξεις του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 40 του ν . 4823/2021 (Α΄ 136).

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων αποκλειστικά και ηλεκτρονικά μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων (https://schooldirectors.minedu.gov.gr/), εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επόμενη ημέρα της ανάρτηση τους, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, ήτοι από την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου  2023  και  ώρα 8:00 έως  και την Παρασκευή  20  Ιανουαρίου 2023 και  ώρα 23:59.

Σημειώνεται ότι δεν αναρτάται πίνακας μη δεκτών υποψηφιοτήτων, καθώς όλες οι υποψηφιότητες κρίθηκαν ως δεκτές στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων.

Πίνακας δεκτών υποψηφίων 

Παράταση προθεσμίας υποβολής της Προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας».

Παράταση προθεσμίας υποβολής της Προκήρυξης – πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Στερεάς Ελλάδας

Οι Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι/ες  επιθυμούν να οριστούν μέλη του οικείου Π.Υ.Σ.Π.Ε., να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης από Πέμπτη 15.12.2022  μέχρι και Δευτέρα 19.12.2022.

Αίτηση

Πρόσκληση

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας

Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας της ΔΠΕ Βοιωτίας

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων