ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–31η/20-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Οκτωβρίου 2017

Επανατοποθέτηση αναπληρωτών εκπ/κών–Τροποποίηση διαθέσης εκπ/κού–Τοποθέτηση-διάθεση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ11.ΕΑΕ.,ΠΕ70.ΕΑΕ & ΠΕ71–Τροποποίηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών–Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπ/κού ΠΕ70.ΕΑΕ–Ορισμός Προϊσταμένης Σχολικής Μονάδας–Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών

ΠΡΑΞΗ 31 20-10-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 19 Οκτωβρίου 2017

ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 30η/13-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Οκτωβρίου 2017

Χαρακτηρισμός λειτουργικά υπεράριθμης εκπ/κού ΠΕ70

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμης εκπ/κού ΠΕ70

Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας

Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών

Τροποποίηση διαθέσης εκπ/κού

Ολική Διάθεση εκπαιδευτικού σε υπηρεσίες διοίκησης στην Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ60

Τοποθέτηση Εκπαιδευτικών ΠΕ70

Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών εκπ/κών

Μισθολογική Αναγνώριση προϋπηρεσίας μόνιμων εκπαιδευτικών

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου

Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών εκπαιδευτικών

ΠΡΑΞΗ 30 13-10-2017

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Δελτίο τύπου για την 3η συνάντηση συντονιστών Erasmus + στο Σχηματάρι

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 5 Οκτωβρίου 2017

Δελτίο τύπου για την 3η συνάντηση συντονιστών

IMG_20170926_174227

20170925_125712

IMG_20170927_122647

IMG_8285

IMG_20170928_100714

Κατηγορία Πολιτιστικά | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 17η/02-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Οκτωβρίου 2017

Ορισμός Υποδιευθυντή Σχολικής Μονάδας-Τοποθέτηση Υποδιευθύντριας Σχολικής Μονάδας

ΠΡΑΞΗ 17 02-10-2017

Κατηγορία Υποδιευθυντές | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 29η/02-10-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 2 Οκτωβρίου 2017

Τροποποιήσεις Διαθέσεων εκπ/κών- Τροποποίηση Ορισμού Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων- Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών ΠΕ70 για το συμφέρον της υπηρεσίας-Τοποθέτηση αποσπασμένου εκπ/κού ΠΕ05 από άλλο ΠΥΣΠΕ-Απόσπαση εκπ/κού για το συμφέρον της υπηρεσίας-Επανατοποθέτηση αναπληρωτριών εκπ/κών για το συμφέρον της υπηρεσίας-Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου-Αναγνώριση συνάφειας τίτλων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών εκπαιδευτικών- Διάθεση εκπαιδευτικού για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού της ωραρίου

ΠΡΑΞΗ 29 02-10-2017

 

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 9ου Δ.Σ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 26 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Εγκύκλιος υποδιευθυντών 2017

ΦΕΚ 2908

Αίτηση_υποδντη

Κατηγορία Προκηρύξεις θέσεων | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συμπλήρωση του διδακτικού ωραρίου των κοινών ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Κατηγορία ΔΔΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 28η/21-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 28 21-09-2017

Κατηγορία Αποσπάσεις, Προϊστάμενοι / νες, ΠΥΣΠΕ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 27η/18-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 27 18-09-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Πρόσκληση ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30 για πρόσληψη στην Πράξη: Ένταξη Ευάλωτων Κοινωνικών (ΕΚΟ)

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

6920_13-9-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕ30 EKO

Κατηγορία Αναπληρωτές | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 15 Σεπτεμβρίου 2017

    Σας γνωρίζουμε ότι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί κλάδων ΠΕ70  και  ΠΕ 60 Α’Φάσης που  επιθυμούν  βελτίωση  θέσης  να  την  υποβάλλουν στη  Γραμματεία  της  Δ/νσης  Π.Ε. Βοιωτίας έως τη Δευτέρα 17-09-2017 και ώρα 10π.μ.. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν  με  τη Β” Φάση παρακαλούνται  να  παρεβρίσκονται στη Δ/νση τη Δευτέρα 17-09-2017 και ώρα 12:οο για να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης στα λειτουργικά κενά που υπάρχουν.

Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 16η/14-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 16 14-09-2017

Κατηγορία Προϊστάμενοι / νες, ΠΥΣΠΕ, Υποδιευθυντές | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ—ΠΡΑΞΗ 26η/14-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΡΑΞΗ 26 14-09-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Προϊστάμενοι / νες, ΠΥΣΠΕ, Σχολικές Μονάδες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ζ.Ε.Π.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 14 Σεπτεμβρίου 2017

«Τοποθέτηση-διάθεση Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΒΟΙΩΤΙΑΣ στο πλαίσιο της Πράξης: «Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2017-2018» με Κωδικό ΟΠΣ 5009805, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.» Διαβάστε όλο το άρθρο »

Κατηγορία Αναπληρωτές | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π.

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 13 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ ΖΕΠ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ  ΤΑΞΕΩΝ ΖΕΠ

Κατηγορία Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

ΠΥΣΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ–ΠΡΑΞΗ 25η/08-09-2017

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α” ΦΑΣΗ – ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

ΠΡΑΞΗ 25 08-09-2017

Κατηγορία Αναπληρωτές, Αποσπάσεις, ΠΥΣΠΕ, Τοποθετήσεις, Υπεραριθμίες | Δεν υπάρχουν σχόλια »