ΜΟΝΙΜΟΙ

     ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

      ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

            ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ       

 ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤ.ΕΡΓΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤ. ΕΡΓΟΥ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν1599/1986)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ANAΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Υπεύθυνη-δήλωση-οικογενειακού-επιδόματος

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

 ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΑΠO ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (επιθυμώ-δεν επιθυμώ)

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΠΥΣΠΕ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ


ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΦΕΚ 2648/7-10-2014, τ. Β’

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΔΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΕΙΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΕΚΝΟΥ

ΓΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

                                                                 ΑΔΕΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ 2020

ΑΔΕΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ 2020 ΝΕΑ

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων