ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2018-2019 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 29 Αυγούστου 2018

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

Εν όψει της ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2018-2019 και  για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της υπηρεσίας, τα παρακάτω έντυπα θα τα αναζητήσετε στο site της Υπηρεσίας μας, για να τα εκτυπώσετε , να τα συμπληρώσετε και να τα προσκομίσετε στη Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας, κατά την ημέρα ανάληψης της υπηρεσίας σας.

 

    1.Ατομικό δελτίο αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

   2.Αναφορά ανάληψης.

   3. Δήλωση τοποθέτησης.
   4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΚΛΠ.
   5. Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολικό έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση.

   6.Υπεύθυνη δήλωση ότι για την προϋπηρεσία την οποία καταθέτω δεν έχω λάβει σύνταξη ή άλλο βοήθημα αντί σύνταξης.

   7.Ατομικά στοιχεία εκπαιδευτικού ανά πράξη(ο κάθε αναπληρωτής προσλαμβάνεται σε συγκεκριμένη πράξη ΕΣΠΑ (Ενιαίου τύπου Ολοήμερο Δημοτικό, Προσχολική Εκπαίδευση, Εξατομικευμένη, Εξειδικευμένη, ΕΚΟ, Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών, Προσφυγοπαίδων , ΠΕΠ) ή Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συμπληρώνεται το αντίστοιχο ατομικό δελτίο:

ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ ΠΔΕ 

ATOMIKO ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΕΠ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΟΜΩΝ 

  

  1. Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου (αν υπάρχει).

    9.Φάκελλος με λάστιχο.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 

Αφήστε μια απάντηση