Φεβ 13
11

Επιμορφωτικό σεμινάριο «Σχέσεις Εκπαιδευτικών-γονέων»

Κάτω από (Σεμινάρια) από στις 11-02-2013

Η ανακοίνωση:

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας , δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με τις Σχολές Γονέων της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, αποφάσισε να συμμετέχει σε επιμορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών διάρκειας 25 ωρών με θέμα: «Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας» που θα διοργανωθεί με την ευθύνη των Σχολών Γονέων Λάρισας.

Το πρόγραμμα αφορά 20 εκπαιδευτικούς (Δ/ντές-τριες, Προϊσταμένες και Εκπαιδευτικούς  Δημοτικών Σχολείων  και Νηπιαγωγείων, καθώς και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων). Οι συναντήσεις θα είναι απογευματινές και θα πραγματοποιούνται μία φορά την εβδομάδα από ένα 3ωρο. Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Οι ενδεικτικές θεματικές ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι: Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας, Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού, Εκπαιδευτικοί- οικογένεια και διάγνωση κλίσεων, Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών, Συνεργασία γονέων-μεταναστών, Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια.

Το θεωρητικό πλαίσιο:

Στο πλαίσιο του νέου σχολείου οι ρόλοι του δασκάλου και του μαθητή αλλάζουν. Ο δάσκαλος είναι καθοδηγητής, συντονιστής, εμψυχωτής, διαμεσολαβητής (μαθητών-γνώσης), σύμβουλος-παιδαγωγός, στοχαστικός και αναστοχαστικός σ΄ όλη τη διαδικασία της μάθησης. Ο στοχασμός και ο αναστοχασμός είναι σημείο κλειδί για τον εκπαιδευτικό που εργάζεται για την παιδαγωγική επιτυχία όλων των μαθητών του, αλλά φροντίζει και τη δική του ψυχική ισορροπία και ενδυνάμωση μέσα απ΄ την επιμόρφωση και την ανατροφοδότηση του.

Παράλληλα, οι περισσότερες έρευνες αναγνωρίζουν πως η οικογένεια και το σχολείο αποτελούν δυο από τα πιο σημαντικά συστήματα αναφοράς στην προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου (Dowling & Osborn, 2001).

Επιχειρήθηκε λοιπόν, κατά τη φετινή χρονιά στα πλαίσια της επιμόρφωσης μας αλλά και της συνεργασίας μας με την οικογένεια η εκπόνηση ενός ειδικού παρεμβατικού προγράμματος.

Κύριο σκοπό έχει την προώθηση, διάχυση και εδραίωση των ιδεών για ουσιαστική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών για το καλό των παιδιών.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι αφενός η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων μερικές εκπαίδευσης ενηλίκων και η εξοικείωση  με τη δυναμική μερικές ομάδας με έμφαση στη βελτίωση μερικές επικοινωνίας και των σχέσεων στη σχολική κοινότητα, αφετέρου της σύνδεσης του σχολείου με τη διαδικασία μερικές δια βίου μάθησης.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο επιχειρήθηκε να είναι εν μέρει ανοιχτό και ευέλικτο ώστε ο εκπαιδευτικός που θα συμμετέχει σ΄ αυτό να είναι συνδιαμορφωτής των θεμάτων, να μπορεί να το αξιοποιεί ανάλογα με μερικές ανάγκες του, να τα χρησιμοποιήσει ως βάση για συζήτηση, να τα βελτιώσει και να τα αναδιαμορφώσει από την αρχή.

Συνεπώς, αυτό που θα προσπαθήσουμε να κάνουμε σ΄ αυτό το επιμορφωτικό εγχείρημα δεν είναι να δώσουμε μερικές ακόμη συμβουλές σε έμπειρους εκπαιδευτικούς που ήδη γνωρίζουν πολύ περισσότερα, αλλά να τροποποιήσουμε τα υπάρχοντα –και κάποτε παγιωμένα- επικοινωνιακά μοτίβα μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων με μόνη πρόθεση να μπορέσουν όλοι να αλληλεπιδράσουν αποτελεσματικά.

Ευχαριστούμε όλους όσους συντέλεσαν και συντελούν στην επιτυχία αυτού το προγράμματος.

Με εκτίμηση,

Η Υπεύθυνη Σχολ. Δραστηριοτήτων                Ο Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης ΛάρισαςΑφήστε μια απάντηση