Άρθρα: Νοέμβριος, 2013

Η Α/θμια Λάρισας  με τη Δ/θμια Λάρισας, την ΙΕ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και την 7η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτωνη συνδιοργάνωσαν τη βιωματική δράση «Πολιτισμικές διαδρομές στη Λάρισα» στις 10 & 11 Νοεμβρίου. Η πλούσια παρακαταθήκη πολιτιστικών και πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής μας και η ανάδειξη αυτών, αποτέλεσε την κεντρική ιδέα αυτής της δράσης. Σκοπός […]