Άρθρα: Ιούνιος, 2018

Ο Βασίλης Λιαπής, φιλόλογος-επίτιμος πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και καθηγητής μας στην Παιδαγωγική Ακαδημία Λάρισας μας έστειλε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο με τίτλο: «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΚΕΙΜΕΝΩΝ» για να μας βοηθήσει στο έργο μας. Τον ευχαριστούμε πολύ