Άρθρα: Ιούλιος, 2013

Εργασία «Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα» -Παρουσίαση

Εργασίες «Το δάσος»      «Η ελιά»    «Ελιά-Δάσος Ι»    «Ελιά-Δάσος ΙΙ»  

«e-μαθητές» Φεβρουάριος 2013 «e-μαθητές» Απρίλιος 2013 «e-μαθητές» Μάιος 2013

Πλανήτες – Ηλιακό Σύστημα

ΕΡΓΑΣΙΑ_ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ_Η ΕΛΙΑ

Εφημερίδα «e-μαθητές» Φεβρ.-Μάρτιος 2012 «e-μαθητές» Απρίλιος-Μάιος 2012 «e-μαθητές» Νοέμβριος 2012 «e-μαθητές» Δεκέμβριος 2012 «e-μαθητές» Ιανουάριος 2013