Άρθρα: Ιούλιος, 2013

Εργασία “Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα” -Παρουσίαση

Εργασίες “Το δάσος”      “Η ελιά”    “Ελιά-Δάσος Ι”    “Ελιά-Δάσος ΙΙ”  

“e-μαθητές” Φεβρουάριος 2013 “e-μαθητές” Απρίλιος 2013 “e-μαθητές” Μάιος 2013

Πλανήτες – Ηλιακό Σύστημα

ΕΡΓΑΣΙΑ_ΤΟ ΣΤΑΦΥΛΙ_Η ΕΛΙΑ

Εφημερίδα “e-μαθητές” Φεβρ.-Μάρτιος 2012 “e-μαθητές” Απρίλιος-Μάιος 2012 “e-μαθητές” Νοέμβριος 2012 “e-μαθητές” Δεκέμβριος 2012 “e-μαθητές” Ιανουάριος 2013