Άρθρα: Μάρτιος, 2014

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας και το ΤΕΙ Πειραιά οργάνωσε διήμερο σεμινάριο με θέμα : «Τεχνοανακύκλωση» στις 21-22 Μαρτίου 2014 σε χώρο του 4ου&37ου Δ.Σχ. Λάρισας. Στόχοι του σεμιναρίου ήταν  όχι μόνο να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς σε θέματα ανακύκλωσης και να  προωθήσει […]

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας διοργάνωσε στις 10, 11 και 12 Μαρτίου εκπαιδευτικές ξεναγήσεις στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο της Λάρισας για δασκάλους και νηπιαγωγούς με αντικείμενο « Όψεις από την αγροτική-παραδοσιακή αλλά και αστική ζωή της Θεσσαλίας του 19ου αι και αρχές […]