Άρθρα: Οκτώβριος, 2019

Οι Δ/νσεις  Α/θμιας Εκπαίδευσης  Λάρισας και Μαγνησίας, δια των Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων σε συνεργασία με  το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) της ΠΔΕ Θεσσαλίας δια της Συντονίστριας Αειφορίας Θεσσαλίας, με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) διοργανώνει Επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Το τραίνο πάει… σχολείο… και προστατεύει το περιβάλλον, την υγεία και τον πολιτισμό» την Τετάρτη […]

Σας κοινοποιούμε τις καταστάσεις των εκπαιδευτικών που θα παρακολουθήσουν τα Βιωματικά σεμινάρια με «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Επειδή ήταν πολλές οι συμμετοχές δημιουργήθηκαν δυο ομάδες. Παρακαλούμε να δείτε πού είναι το όνομά σας. Επίσης ακολουθούν τα υλικά που χρειάζεται να έχετε μαζί σας για ««Το παπάκι Πάει…». Α. «Το παπάκι Πάει…», στις Δευτέρα 7/10/2019, και […]

Η Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, δια της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, σε συνεργασία με  το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) της ΠΔΕ Θεσσαλίας δια της Συντονίστριας Αειφορίας Θεσσαλίας και με την κ. Ελισσάβετ Γεωργίου Ψυχολόγο του Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Επέμβασης Θεσσαλίας του «Χαμόγελου του Παιδιού», διοργανώνουν Βιωματικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με θέματα: Α. «Το παπάκι Πάει…», […]