Ιούλ 12
10

«Το σποράκι πηγή ζωής» – ΚΠΕ Λαυρίου

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Λαύριο 6/2/2012

Αρ. Πρωτ.:38 Φ /3

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση:        Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Τ.Θ 518, Τ.Κ. 19500,  Λαύριο

Πληροφορίες :    Α. Αθανασόπουλος, Μπία Δήμητρα

Τηλέφωνο:            22920-22693 FAX :             22920-25880

e-mail:                   kpelav@yahoo.gr

ιστοσελίδα:         

http://kpe-lavriou.att.sch.gr

Προς :

Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Θέμα : «Διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για το εθνικό θεματικό δίκτυο: «Το σποράκι πηγή ζωής» με τίτλο: Οι χώροι πράσινου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την αειφορία και των νέων αναλυτικών προγραμμάτων στις 30/31 Μαρτίου 2012»

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου προτίθεται να υλοποιήσει διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Οι χώροι πράσινου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την αειφορία και των νέων αναλυτικών προγραμμάτων». Η Πράξη υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνικούς πόρους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε υπευθύνους περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που συμμετέχουν ήδη ή επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εθνικό θεματικό δίκτυο «Το σποράκι πηγή ζωής». Επίσης, απευθύνεται σε όσους συναδέλφους προτίθενται να υλοποιήσουν στο μέλλον περιβαλλοντικά προγράμματα σχετικά με τις θεματικές του δικτύου (βλ.

http://kpe-lavriou.att.sch.gr/networks.html

) και θα επιθυμούσαν να ενταχθούν σε αυτό.

Το σεμινάριο θα έχει ως στόχο να αναδείξει τρόπους με τους οποίους οι σχολικοί κήποι, και οι χώροι πρασίνου μπορούν να αποτελέσουν χώρους ανοικτής εκπαίδευσης για την αειφορία αλλά και να συνδεθούν με την τυπική εκπαίδευση και τα νέα αναλυτικά προγράμματα, και θα συμπεριλαμβάνει αντίστοιχα βιωματικά εργαστήρια μέρος των οποίων θα γίνει στο Βοτανικό κήπο Ι. και Α. Διομήδους σε συνεργασία με την προϊσταμένη του κ. Ειρήνη Βαλλιανάτου.

Για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων (έως 28) υπάρχει η δυνατότητα διανυκτέρευσης στον ξενώνα του ΚΠΕ, σε δωμάτια 3 και 6 ατόμων (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Το ΚΠΕ Λαυρίου θα καλύψει επίσης μέσω του ΤΔΕ την διατροφή των συμμετεχόντων και τη μετακίνηση στο πεδίο. Επίσης θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και η αποζημίωση των εισηγητών.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής καθώς και το υλικό του σεμιναρίου σε ψηφιακή μορφή.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να στείλουν τις αιτήσεις τους μέσω των υπευθύνων Π.Ε στο ΚΠΕ Λαυρίου μέχρι την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012

Επισυνάπτεται αίτηση συμμετοχής και ενδεικτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου. Κατάσταση των συμμετεχόντων καθώς και το τελικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΕ.

Ο Υπεύθυνος του ΚΠΕ Λαυρίου

Ανδρέας Αθανασόπουλος

Επισυνάπτεται: Αίτηση συμμετοχής

Ενδεικτικό πρόγραμμα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΚΠΕ ΛΑΥΡΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο Εκπ/κού:
Ειδικότητα:
Κιν. Τηλ. Επικοινωνίας:
Email:
Σχολείο:
Διεύθυνση σχολείου:
Τηλ. / Φαξ
e-mail:

Δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετάσχω στο επιμορφωτικό σεμινάριο του ΚΠΕ Λαυρίου, 2 και 3/03/2012 ημέρες Παρασκευή, Σάββατο, με τίτλο:

«Οι χώροι πράσινου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την αειφορία και των νέων αναλυτικών προγραμμάτων»

Σας γνωστοποιώ ότι:

  1. Συμμετέχω στο δίκτυο «Το σποράκι πηγή ζωής» για το σχ. έτος 20011-12 ή έχω συμμετάσχει στο παρελθόν:         oΝαι  oΌχι
    Αν ναι, πότε; …………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Έχω συμμετάσχει ή πρόκειται να συμμετάσχω σε επιμόρφωση Π.Ε. άλλου ΚΠΕ ή φορέα:                                         oΝαι  oΌχι
    Αν ναι, σε ποια; ………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Εκπονώ πρόγραμμα Π.Ε. κατά το τρέχον σχολικό έτος με θέμα σχετικό με το δίκτυο:                                                  oΝαι  oΌχι
    Αν ναι, ποιο/α; ………………………………………………………………………………………………………………..
  4. Επιθυμώ να διανυκτερεύσω στο ΚΠΕ την Παρασκευή και Σάββατο 30-31/3/2012                                                      oΝαι  oΌχι

…….., …../…./2012

Ο / Η αιτ…

(ονοματεπώνυμο / υπογραφή)

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σεμιναρίου

30-31 Μαρτίου 2012

«Οι χώροι πράσινου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης για την αειρορία και των νέων αναλυτικών προγραμμάτων»

Παρασκευή 30 Μαρτίου  (Απόγευμα)

17:00-17:30 Προσέλευση -εγγραφές

Εισήγηση: Σχολικοί κήποι και αειφορική  διαχείριση(Αθανασόπουλος Ανδρέας)

Εισήγηση: Ιστορικό του δικτύου καλές πρακτικές (Μπία Δήμητρα)

Εισήγηση: Επιλογή φυτών για τον σχολικό κήπο (Ε. Βαλλιανάτου  Προϊσταμένη Βοτανικού κήπου, Βιολόγος)

Εισήγηση: Αναζητώντας τα φυτά στην παιδική λογοτεχνία. (Θάλεια  Καλαμπαλίκη Υπεύθυνη Π.Ε. Ν. Ευβοίας)

Εισήγηση: «Έδαφος, ο άγνωστος πρωταγωνιστής στην παραγωγή της τροφής μας» Άννα Ταμπούκου, γεωπόνος-εκπαιδευτικός, Msc  Αρχιτεκτονικής Τοπίου.

Διάλειμμα για καφέ

Εισήγηση: Θερμικές νησίδες Μπεγέτης

Εισήγηση: Από το στάρι στο Ψωμί  ΚΠΕ Κόνιτσας Ζαλοκώστα

Εισήγηση: Παραδείγματα αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού του δικτύου                Κουρουζίδης

Ερωτήσεις – Συζήτηση,

Σάββατο 31Μαρτίου 2012

8:30 Μετάβαση στο Βοτανικό κήπο Διομήδους

9:30 – 10:30 Ξενάγηση στο χώρο που κήπου από την προϊσταμένη του κήπου Ειρήνη Βαλιανάτου

10:30 – 1:30 Εργαστήρια – Μελέτη πεδίου – Δραστηριότητες στον κήπο

2:00 –3:30 Γεύμα

3:30 – 5:30 Συνέχεια εργαστηρίων

5:30 – 6:30 Παρουσίαση αποτελεσμάτων

6:30 – 7: 30 Συζήτηση αξιολόγηση χορήγηση βεβαιώσεων

Λήξη ΣεμιναρίουΑφήστε μια απάντηση