Αρχεία ανά ημέρα: 2 Απριλίου 2019

Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

ΕΞΕ – 49341 – 2019 – Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Σεμινάριο Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

50723 Παράταση προθεσμίας

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας για τις θέσεις Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2018-2019

Για τους  όρους και τις προϋποθέσεις ισχύουν τα αναφερόμενα στη με αριθμ.186387Ε2/2-11-2018 (ΑΔΑ: Ω0ΝΨ4653ΠΣ-17Π) εγκύκλιο μεταθέσεων, Μέρος 3ο ,ΚΕΦ. Β «Αμοιβαίες Μεταθέσεις» . Οι εκπ/κοί που πληρούν τις ανωτέρω οριζόμενες προϋποθέσεις δύνανται να υποβάλουν αίτηση την επόμενη από την ανακοίνωση των … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2018-2019