Αρχεία ανά ημέρα: 13 Απριλίου 2019

Συμπληρωματική εγκύκλιος-ειδική πρόσκληση

58267 2019-04-12 Συμπληρωματική Εγκύκλιος-Ειδική Πρόσκληση ΩΦΦΦ4653ΠΣ-ΣΥΖ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Συμπληρωματική εγκύκλιος-ειδική πρόσκληση

Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίων αποσπάσεων, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη, 17-04-2019 και ώρα 15:00.

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση υποβολής αιτήσεων απόσπασης