Αρχεία ανά ημέρα: 8 Απριλίου 2019

Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

ΕΞΕ – 10378 – 2019 – Διευκρινίσεις σχετικά με επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Π.Ν.Τ.- Φ.Α.-Ανακοινοποίηση

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων για τις θέσεις Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Υπευθύνων Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού και Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.)

Γνωστοποίηση ΦΕΚ 1097.Β.2019: Ορισμός Σχολικών Μονάδων στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών

53407 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ 1097.Β.2019 Σχολ_Βιβλ 47528_28.03.2019 ΥΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Γνωστοποίηση ΦΕΚ 1097.Β.2019: Ορισμός Σχολικών Μονάδων στο σύστημα δικτύου σχολικών βιβλιοθηκών

Τροποποίηση αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (ΟΠΣΥΔ)

53733 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Τροποποίηση αιτήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού ΠΕ και ΔΕ (ΟΠΣΥΔ)