Αρχεία ανά ημέρα: 25 Απριλίου 2019

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

66907 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΠΕΘ (ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ) 66907 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό 39 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών

66704 Πρόσκληση 39 Μον Διορισμών άρθρου 73 ν 4589-2019 (ΠΕ60)_6ΣΑΟ4653ΠΣ-Φ6Η Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό 39 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών, εγγεγραμμένων στους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 (αριθμ. 3Π/2008 Προκήρυξη ΑΣΕΠ), σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά … Συνέχεια

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό 39 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών