Αρχεία ανά ημέρα: 1 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση μεταθέσεων Γενικής Ειδικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-19

49232 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπσης από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης 7Μ554653ΠΣ-ΓΡΖ 49230 Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής 2018-2019 Ψ6Η64653ΠΣ-Θ69 49231 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Αθμιας Εκπσης σε Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία ΡΟ4Κ4653ΠΣ-ΙΑΔ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Ανακοίνωση μεταθέσεων Γενικής Ειδικής και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-19