ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<<Η  ιστορία της πόλης μου-Καρδίτσα>> <<Τα  κόκκινα παπούτσια>. <<Διαφήμιση>.
4ος  ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<<Όλοι μαζί στη σχολική ζωή>>

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 30ς ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<<Η κληρονομιά του παππού μου>> <<Υγιεινό πρωϊνό>> << Ο τεμπέλης και το ρομπότ>>
4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ- ΤΙΤΛΟΣ
<<Τα δικαιώματα των παιδιών>>

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ -ΕΥ ΖΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<<Περιβαλλοντική μετανάστευση και περιβαλλοντικοί μετανάστες:αίτια,συνέπειες,πρόληψη,αντιμετώπιση>> <<Παίζουμε και μαθαίνουμε παρέα,πάντα με βλέμμα θετικό>> <<Μεταμορφώσεις γεωμετρικών                 σχημάτων και στερεών>>
4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<<Μέσα από τα μάτια του άλλου>>

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
<<ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ>> <<ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ >> <<ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ>>
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ- ΤΙΤΛΟΣ
<<Μαθητές, ξεναγοί, δημοσιογράφοι-Τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά>> <<Αειφόρος κινητικότητα-Ενεργοί τρόποι μεταφοράς>> <<Το ταξίδι της φυγής και της ελπίδας>>
4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
<<ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ>>
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -ΤΙΤΛΟΣ
<<Τα σχολικά βιβλία σε τροχιά κυκλικής ανάπτυξης>>