ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<<Δίνουμε ζωή στα σκουπίδια μας>> <Φροντίζω το σώμα μου-αισθάνομαι καλά> <Ανακυκλώνω-Δημιουργώ-δώρα χαρίζω και πουλώ>
4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<Όλοι φίλοι σε έναν καλύτερο κόσμο>

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ-ΕΥ ΖΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<<Πυρκαγιές στο δάσος και ζώα>> <<Δόντια γερά, τρώγοντας υγιεινά>> <<Στην τσέπη….χαρτζιλίκι>>
4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<<Εθελοντισμός-Διαμεσολάβηση>>

ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ…….ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

Οι μαθητές της Α΄ τάξης στα πλαίσια του προγράμματος του εργαστηρίου δραστηριοτήτων στη Θεματική <<Φροντίζω το  Περιβάλλον>>         μάζεψαν  χάρτινα σκουπίδια συνεργάστηκαν, συζήτησαν, σχεδίασαν και αποφάσισαν με αυτά τα άχρηστα αλλά πολύ χρήσιμα υλικά, αν         έχεις φαντασία, να κατασκευάσουν μια χριστουγεννιάτικη φάτνη, δείχνοντας με τη δραστηριότητά τους ότι όταν γνωρίζω και ξέρω πως να το χρησιμοποιώ τίποτα δεν πάει χαμένο.

1 2 4jpg 5 6