ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ-ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ

1ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 3ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ -ΕΥ ΖΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ -ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<<Περιβαλλοντική μετανάστευση και περιβαλλοντικοί μετανάστες:αίτια,συνέπειες,πρόληψη,αντιμετώπιση>> <<Παίζουμε και μαθαίνουμε παρέα,πάντα με βλέμμα θετικό>> <<Μεταμορφώσεις γεωμετρικών                 σχημάτων και στερεών>>
4ος ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
ΥΠΟΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-ΤΙΤΛΟΣ
<<Μέσα από τα μάτια του άλλου>>