Αγγλικά για Εκπαιδευτικούς και Γονείς Το Τμήμα Αγγλικών του My School οργάνωσε επιχορηγούμενα μαθήματα για να βοηθήσει εκπαιδευτικούς και γονείς για Αγγλικά σε πολύ χαμηλές τιμές. Παρέχει και ταχύρρυθμα μαθήματα για προετοιμασία εξετάσεων γλωσσομάθειας, που δίνουν πλεονέκτημα για την Αξιολόγηση στο Δημόσιο, για Εξετάσεις ΑΣΕΠ, για αύξηση μισθού για γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, […]