Υγεία, ειρήνη, αγάπη, χαμόγελα, δημιουργικότητα,

ευτυχία, ελπίδα και όνειρα!!!!

Η Διευθύντρια, ο Σύλλογος Διδασκόντων

και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Δεσφίνας

σ  α  ς      ε ύ χ ο ν τ α ι

Χ α ρ ο ύ μ ε ν α   Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α

     και  ε υ τ υ χ ι σ μ έ ν ο  το   2 0 2 3!!!

Ετικέτες: , ,