Εβδομάδα Εθελοντισμού «Let’s do it Greece» 27 Μαρτίου – 2 Απριλίου 2017

ATT00144letsdoitgreece17671088_10207812824992783_1143105906_n

Στο πλαίσιο της  Eβδομάδας Eθελοντισμού «Let’s do it Greece» που πραγματοποιείται φέτος 27 Μαρτίου με 2 Απριλίου με σύνθημα «Γίνε η αλλαγή που περιμένεις!!!»  

 Π έ μ π τ η   και  Π α ρ α σ κ ε υ ή  3 0  και 3 1  Μ α ρ τ ί ο υ  2 0 1 7 

 Κ α λ λ ω π ί ζ ο υ μ ε     τ ο    Σ χ ο λ ε ί ο    μ α ς!!!! Φυτεύουμε αρωματικά φυτά στα παρτέρια μας  

 Φυτεύουμε φυτά στον λαχανόκηπό μας  Ζωγραφίζουμε το Κυλικείο Καθαρίζουμε την Παιδική χαρά Συνέχεια