Εμβολιασμός κόκκινων αλεπούδων

Στις 10 Νοεμβρίου και για 7 περίπου ημέρες θα γίνουν ρίψεις εμβολίων δολωμάτων για τις κόκκινες αλεπούδες. Να είμαστε προσεχτικοί αν βρούμε εμβόλια στην ύπαιθρο.

Ρίψεις εμβολίων δολωμάτων για τις κόκκινες αλεπούδες

Λύσσα-Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Δημοσιεύθηκε στην Α1, Α2, Ανακοινώσεις, Β1, Β2, Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.