«Αλλαγή 2ης ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο»

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας

θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ αν κατ΄ εξαίρεση έχετε σοβαρούς λόγους και θέλετε το παιδί σας  να επιλέξει στο Γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάσκεται στο Δημοτικό (γαλλικά ή γερμανικά) θα πρέπει να μας υποβάλετε αιτιολογημένη γραπτή αίτηση (συνημμένη ή έντυπη από τον Διευθυντή του σχολείου) μέχρι τις 28 Μαΐου 2021.

Αίτηση-Γονέα-για-αλλαγή-της-Β΄-ξένης-γλώσσας-στο-Γυμνάσιο-

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, ΣΤ1, ΣΤ2. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.