«Τηλενημέρωση – Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

Αγαπητοί και αγαπητές

Καλημέρα σας

Σας αποστέλλουμε συνημμένα την πρόσκληση, το σύνδεσμο και υλικό εκδήλωσης, που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και γονείς.

Αποτελεί συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης- της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας κ Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και

του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου Ασφάλεια στο Διαδίκτυο,

Η διαδικασία εγγραφής στην εκδήλωση για τη χορήγηση βεβαιώσεων είναι ακόμη ανοιχτή.

Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης θα ανοίξει λίγο πριν την έναρξη,

την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17.00μμ

https://www.youtube.com/user/CityOfThessaloniki?fbclid=IwAR3ye2Eg-IKaGCsirMa6r3ldqZDbbXcXJIlQ4IBkKJCwnXBnwIbIfSKDk2s

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

https://isecurenet.sch.gr/portal/

 

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.