» Β΄ ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.:    Φ52/38300/Δ1/17-3-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020- 2021», όποιοι/ες έχουν λόγους να επιλέξουν στο γυμνάσιο διαφορετική 2η ξένη γλώσσα από αυτή που διδάχτηκαν στο δημοτικό, δύνανται να υποβάλουν αιτιολογημένη γραπτή αίτηση μέχρι την 15η Μαΐου 2020.

Σας προωθούμε και την αίτηση που μπορείτε να μας  στείλετε συμπληρωμένη μόνο εάν αιτείστε αλλαγή δεύτερης ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση που τα παιδιά σας θα συνεχίσουν με την ίδια δεύτερη ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο δεν χρειάζεται να κάνετε καμιά ενέργεια.

 Αίτηση Γονέα για αλλαγή της Β΄ ξένης γλώσσας στο Γυμνάσιο

 

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, ΣΤ1, ΣΤ2. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.