Πρόγραμμα: «Η τσάντα στο σχολείο»

Αγαπητοί  γονείς  &  κηδεμόνες

Μετά από οδηγία του ΥΠΕΘ, συζήτηση και απόφαση του συλλόγου διδασκόντων του σχολείο μας θα υλοποιήσουμε  τη δράση: «Η τσάντα στο σχολείο» ΟΛΑ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ   του  μήνα.

 

Με τη συγκεκριμένη δράση οι μαθητές/τριες μας δεν θα ασχολούνται με την προετοιμασία μαθημάτων κατά τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων. Η τσάντα των μαθητών/τριων θα παραμένει στο σχολείο για όλα τα Σαββατοκύριακα.

Η  δράση  υλοποιείται  με  σεβασμό  στις  ανάγκες  της  παιδικής  ηλικίας και με  γνώμονα  την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της σχολικής ηλικίας (συναισθηματική, κοινωνική και ψυχοκινητική) και με σκοπό να υποστηρίξει ουσιαστικά τον μειωμένο χρόνο δημιουργικής επαφής και επικοινωνίας γονέων – παιδιών.

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει επίσης σε μια γενικότερη επανεκτίμηση της σημασίας και του ρόλου των εργασιών στο σπίτι σε σχέση με τον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και των μαθητριών οδηγώντας σε καλύτερη εξισορρόπηση ανάμεσα στις εργασίες που υλοποιούνται στο σχολείο και  στις  κατ’  οίκον  εργασίες.

Σημειώνεται  τέλος  ότι  η  πρωτοβουλία  αυτή  δεν  ισοδυναμεί με εγκατάλειψη  της  μελέτης  ή άλλων δημιουργικών εργασιών, τις οποίες οι μαθητές και οι μαθήτριες δύνανται να υλοποιούν κατ’ οίκον σε ατομική ή και ομαδική βάση, συνδυάζοντας ενίοτε τη διασκέδαση και το συνεργατικό πνεύμα με τη μάθηση.

Για το Σύλλογο διδασκόντων

Ο  Διευθυντής

Ψυχλούδης  Κων/νος

 

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.