Απονομή ετικέτας ποιότητας

etw_qualitylabel_58759_elΕτικέτα ποιότητας πήρε το eTwinning έργο του 1ου Δημοτικού Σχολείου με τίτλο «Parliamentary Monuments and Citizenship». Το έργο, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Comenius, στόχευε να φέρει τους μαθητές σε επαφή με τα κοινοβούλια και τα άλλα κρατικά κτίρια και ταυτόχρονα να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος.  Επεδίωκε έτσι να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν ως πολίτες και να αναπτύξουν τις γνώσεις τους για την οργάνωση και λειτουργία του κράτους αλλά και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Να επισημάνουμε  ότι η  Εθνική Ετικέτα Ποιότητας απονέμεται από την Εθνική Υπηρεσία Στήριξης σε εκείνα τα σχολεία των οποίων η εργασία, στο πλαίσιο μίας eTwinning συνεργασίας, θεωρείται άριστη. Τον Αύγουστο ηpupils qualitylbel επιτροπή αξιολόγησε τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών και απένειμε ετικέτες ποιότητας  στα eTwinning έργα  που κατάφεραν να φτάσουν σε υψηλό επίπεδο ποιότητας πληρώντας μια σειρά από κριτήρια που έχουν τεθεί από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης. Το επόμενο βήμα είναι να απονεμηθεί η ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας  απο την Κεντρική Υπηρεσία στις Βρυξέλες. Η ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας απονένεμεται όταν τουλάχιστον 2 από τα σχολεία που συνεργάζονται λάβουν την εθνική ετικέτα ποιότητας.

Συγχαρητήρια στους μαθητές και μαθήτριες και στους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο έργο.

Μπορείτε να δείτε τις εργασίες που ανεβάσαμε στο twinspace του έργου

DSC00005DSC00008DSC00231