ΚΑΙΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Πολλαπλασιασμοί (ενότητα 46) Παιδάκια μου, στην ενότητα 46 του βιβλίου σας, θα ασχοληθείτε με τους πολλαπλασιασμούς που έτσι κι αλλιώς γνωρίζετε. 1) Μελετήστε και κάντε τη σελίδα 112 στο βιβλίο […]

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 20.000 Παιδάκια μου, γνωρίζετε ήδη τους αριθμούς μέχρι το 20.000, οπότε μπορείτε να κάνετε εξάσκηση σε αυτούς τους αριθμούς. 1) Μελετήστε και κάντε τις ασκήσεις στις […]

Γλώσσα Γ-Δ, μάθημα 14ο

Τα επιρρήματα 1) Αρχικά δείτε με προσοχή το βίντεο και μελετήστε την εικόνα. 2) Στη συνέχεια, κάντε το quiz 1, το quiz 2, το quiz 3, το quiz 4 και το quiz 5. 3) Έπειτα αντιγράψτε στο τετράδιό σας […]

Ιστορία Γ-Δ, μάθημα 7ο

Ο θάνατος του Πάτροκλου 1) Αρχικά, διαβάστε με προσοχή το μάθημα στις σελίδες 70-71 . 2) Έπειτα δείτε το βίντεο. 3) Μελετήστε την παρουσίαση και στη συνέχεια το σχεδιάγραμμα 1 και το σχεδιάγραμμα 2. 4) Απαντήστε […]

Μαθηματικά Γ, μάθημα 9ο

Προβλήματα με κλάσματα Παιδιά μου, στο μάθημα αυτό θα λύσετε ασκήσεις και προβληματάκια με τα κλάσματα. 1) Επειδή έχουμε αρκετό να ασχοληθούμε με τα κλάσματα, δείτε το βίντεο για να κάνετε μια […]

Μαθηματικά Δ, μάθημα 9ο

Προβλήματα Παιδιά μου, έχουμε κάνει πολύ καλή επανάληψη στους δεκαδικούς, στο μήκος και στο βάρος. Ήρθε η ώρα να λύσετε τα αντίστοιχα προβληματάκια. 1) Μελετήστε την παρουσίαση για να θυμηθείτε το μεικτό, […]

Οι φωνές των ρημάτων 1) Δείτε το βίντεο 1 και το βίντεο 2, για να θυμηθείτε την ενεργητική και την παθητική φωνή. 2) Κάντε το quiz 1 και το quiz 2. 3) Αντιγράψτε στο τετράδιό σας […]

Γλώσσα Γ-Δ, μάθημα 12ο

Απλές, σύνθετες και ελλειπτικές προτάσεις 1) Αρχικά, για να θυμηθείτε τα είδη των προτάσεων, μελετήστε προσεκτικά την παρουσίαση. 2) Στη συνέχεια, δείτε το βίντεο 1 και το βίντεο 2. 3) Κάντε το quiz 1, το quiz […]