Ιστορία

Ιστορία Γ-Δ, μάθημα 7ο

Ο θάνατος του Πάτροκλου 1) Αρχικά, διαβάστε με προσοχή το μάθημα στις σελίδες 70-71 . 2) Έπειτα δείτε το βίντεο. 3) Μελετήστε την παρουσίαση και στη συνέχεια το σχεδιάγραμμα 1 και το σχεδιάγραμμα 2. 4) Απαντήστε […]

Αργοναυτική εκστρατεία 1) Αρχικά, διαβάστε από το βιβλίο σας τα μαθήματα στις σελίδες 50, 52 και 54 για να θυμηθείτε όσα μάθαμε για την Αργοναυτική εκστρατεία 2) Στη συνέχεια, δείτε […]

Θησέας 1) Αρχικά, διαβάστε από το βιβλίο σας τα μαθήματα στις σελίδες 43, 45 και 47 για να θυμηθείτε όσα μάθαμε για τον Θησέα. 2) Δείτε το βίντεο 1 και το βίντεο 2 για […]

Ηρακλής 1) Διαβάστε από το βιβλίο σας τα μαθήματα στις σελίδες 23-38 για να κάνετε επανάληψη σε όσα μάθαμε για τη ζωή και τους άθλους του Ηρακλή. 2) Στη συνέχεια δείτε […]

1) Δείτε το βίντεο για να θυμηθείτε τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου. 2) Διαβάστε από το βιβλίο σας της Ιστορίας τις σελίδες  7-18. 3) Κάντε το quiz 1 για τους θεούς του Ολύμπου. 4) […]