Μελέτη Περιβάλλοντος

Μελέτη Γ-Δ, μάθημα 4ο

Σπονδυλωτά ή Ασπόνδυλα; 1) Αρχικά, μελετήστε την εικόνα και την παρουσίαση για να θυμηθείτε ποια είναι τα σπονδυλωτά και ποια τα ασπόνδυλα ζώα. 2) Στη συνέχεια, συνδέστε με βελάκια τα ζώα στην κατηγορία που […]

Μελέτη Γ-Δ, μάθημα 2ο

Η φύση είναι το σπίτι μας 1) Μελετήστε προσεκτικά την εικόνα για να θυμηθείτε τι είναι το οικοσύστημα, οι έμβιοι και οι άβιοι οργανισμοί και η τροφική αλυσίδα. 2) Θυμηθήκατε ποια είναι τα έμβια […]

Το ανθρώπινο σώμα 1) Εξερευνήστε τα οστά και τους μύες του ανθρώπινου σώματος πατώντας εδώ 2) Στην παρακάτω παρουσίαση πατώντας τη λέξη ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ δείτε τις ονομασίες κάποιων βασικών οστών που γνωρίζετε. Στη συνέχεια […]