Γλώσσα Γ-Δ, μάθημα 13ο

Οι φωνές των ρημάτων

1) Δείτε το βίντεο 1 και το βίντεο 2, για να θυμηθείτε την ενεργητική και την παθητική φωνή.

2) Κάντε το quiz 1 και το quiz 2.

3) Αντιγράψτε στο τετράδιό σας και κάντε προσεκτικά τις ασκήσεις 1, τις ασκήσεις 2, τις ασκήσεις 3 και τις ασκήσεις 4.

 

Καλή εξάσκηση!!!