Ιούλιος 2020

Οι γιορτές λήξης έχουν μια ιδιαίτερη θέση στην καρδιά μου αλλά και των μαθητών/μαθητριών  απανταχού των σχολείων… και πέρα από κάθε αμφιβολία είναι οι στιγμές εκείνες της σχολικής ζωής που […]

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε σε όλα τα μέλη και στην Πρόεδρο κα Χασόγια του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας που μερίμνησαν για την ανάγκη αγοράς σκίαστρου στον χώρο της […]