Ιστορία Γ-Δ, μάθημα 7ο

Ο θάνατος του Πάτροκλου

1) Αρχικά, διαβάστε με προσοχή το μάθημα στις σελίδες 70-71 .

2) Έπειτα δείτε το βίντεο.

3) Μελετήστε την παρουσίαση και στη συνέχεια το σχεδιάγραμμα 1 και το σχεδιάγραμμα 2.

4) Απαντήστε στο τετράδιό σας τις ερωτήσεις 1, 2 και 3 από τη σελίδα 72 του βιβλίου σας.

5) Αντιγράψτε στο τετράδιό σας και κάντε τις ασκήσεις.