Διδακτικό προσωπικό 2021-2022

Προϊσταμένη : Aναγνωστοπούλου Μάρθα

Εκπαιδευτικός Α’-Β’ τάξης : Αναγνωστοπούλου Μάρθα

Εκπαιδευτικός Γ’-Δ’ τάξης : Σπανού Μαρίνα

Εκπαιδευτικός Ε’-ΣΤ’ τάξης : Τσιτιρίδης Κωνσταντίνος

Εκπαιδευτικός Ολοήμερου: Προύντζου Σοφία

Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης : Πουλαδάκη Χριστίνα

Εκπαιδευτικός Παράλληλης Στήριξης : Μεραμβελιωτάκη Ευφραιμία

Εκπαιδευτικός Τ.Π.Ε. : Οικονόμου Δημήτριος

Σχολική Νοσηλεύτρια : Καρδουλάκη Αναστασία