Μαθηματικά Δ, μάθημα 10ο

Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 20.000

Παιδάκια μου, γνωρίζετε ήδη τους αριθμούς μέχρι το 20.000, οπότε μπορείτε να κάνετε εξάσκηση σε αυτούς τους αριθμούς.

1) Μελετήστε και κάντε τις ασκήσεις στις σελίδες 88 και 89 στο βιβλίο μαθητή (θα τα πούμε και μαζί στο Webex)

2) Αντιγράψτε και λύστε στο τετράδιό σας τις ασκήσεις 1, τις ασκήσεις 2 και τις ασκήσεις 3.

Καλή εξάσκηση!!!