Μαθηματικά Γ, μάθημα 10ο

Πολλαπλασιασμοί (ενότητα 46)

Παιδάκια μου, στην ενότητα 46 του βιβλίου σας, θα ασχοληθείτε με τους πολλαπλασιασμούς που έτσι κι αλλιώς γνωρίζετε.

1) Μελετήστε και κάντε τη σελίδα 112 στο βιβλίο μαθητή (θα τα πούμε και μαζί στο webex)

2) Στη συνέχεια, αντιγράψτε και λύστε με προσοχή στο τετράδιό σας τις ασκήσεις 1, τις ασκήσεις 2 και τις ασκήσεις 3.

(ΠΡΟΣΟΧΗ στις ασκήσεις 1 ΜΗΝ κάνετε τις δοκιμές στους πολλαπλασιασμούς)

Καλή εξάσκηση!!!