Μαθηματικά Γ, μάθημα 9ο

Προβλήματα με κλάσματα

Παιδιά μου, στο μάθημα αυτό θα λύσετε ασκήσεις και προβληματάκια με τα κλάσματα.

1) Επειδή έχουμε αρκετό να ασχοληθούμε με τα κλάσματα, δείτε το βίντεο για να κάνετε μια σύντομη επανάληψη.

2) Αντιγράψτε στο τετράδιό σας και λύστε με προσοχή τα προβλήματα 1, τα προβλήματα 2, τα προβλήματα 3 και τα προβλήματα 4.

Να θυμάστε ότι το κλάσμα είναι ουσιαστικά μια μορφή διαίρεσης γιατί χωρίζω το ολόκληρο, το σύνολο σε κομμάτια ή ομάδες.

Καλή εξάσκηση wink