Περιφέρεια Νηπιαγωγείου

Το Νηπιαγωγείο μας είναι ένα 1/θέσιο νηπιαγωγείο, στο οποίο λειτουργεί 1 τμήμα, που ακολουθεί το Πρωινό υποχρεωτικό πρόγραμμα ( 8:15 – 13:00).

Εκπαιδευτικός και Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου είναι η Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, Ελένη Κατσιάβου.

Συστεγάζεται με το 3ο Νηπιαγωγείο Τρίπολης και το 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης. 

Η Περιφέρεια του Νηπιαγωγείου λόγω συστέγασης ταυτίζεται με
αυτή του 3ου Νηπ/γείου Τρίπολης κι έχει οριστεί βάσει της απόφασης με Αρ.Πρωτ. Φ2.1/7525/28-12-2015 του Διευθυντή Α/μιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας, ως ακολούθως: 

Το τμήμα της πόλης που περικλείεται από το σημείο τομής της Λεωφόρου του
Ο.Η.Ε. με την οδό Μεγ.Αλεξάνδρου, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού
Μεγ.Αλεξάνδρου έως την τομή με την οδό Ασημάκη Φωτήλα, την δεξιά πλευρά
(νότια) της προέκτασης της οδού Ασημάκη Φωτήλα έως το σημείο τομής με την οδό
Αριστάρχου, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Αριστάρχου έως το σημείο
τομής της με την οδό Σοφίας, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Σοφίας έως την
τομή της με την οδό Κυνουρίας, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Κυνουρίας
έως την διασταύρωση με τις οδούς Δωδώνης και Γιατράκου, την δεξιά πλευρά
(ανατολικά) της οδού Δωδώνης έως το σημείο τομής με την οδό Βερβαίνων, την
δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Τρικόρφων έως το σημείο τομής με την οδό
Καλαμάτας, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού Καλαμάτας έως την πλατεία
Βαλτετσίου με εξ΄ολοκλήρου αυτήν, την δεξιά πλευρά (ανατολικά) της οδού
Ουάσιγκτον έως το σημείο τομής με την οδό Καρακάλου, την αριστερή πλευρά
(νότια) της οδού Καρακάλου με την προέκτασή της έως το σημείο τομής με την οδό
Σπηλιόπουλου, την αριστερή πλευρά (νότια) της οδού Σπηλιόπουλου έως το σημείο
τομής με την οδό Γρηγόρη Λαμπράκη, την αριστερή πλευρά (δυτικά) της οδού
Γρηγόρη Λαμπράκη έως το σημείο τομής με την οδό Νικάρχου, την αριστερά πλευρά
(βόρεια) της οδού Νικάρχου έως το σημείο τομής με την οδό Αγίου Νικολάου, την
αριστερά πλευρά (δυτικά) της οδού Αγίου Νικολάου έως την προέκτασή της προς την
οδό Παν. Καραντζά, την αριστερά πλευρά (δυτικά) της οδού Παν. Καραντζά έως την
προέκταση της οδού Ράμμου, την αριστερή πλευρά (νότια) της οδού Ράμμου έως το
σημείο τομής της με τη Λεωφόρο του Ο.Η.Ε.Λήψη αρχείου