Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Σχολικής μας Μονάδας για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου μας για το Σχολικό έτος 2021-2022 εγκρίθηκε από

  1. Τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 60 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου με το Αρ. Πρωτ. 1469/26-10-2021 έγγραφο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου και
  2. Το Διευθυντή Α/μιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας με το Αρ.Πρωτ. Φ22.1/5937/5-11-2021 έγγραφο της Δ.Π.Ε.ΑρκαδίαςΛήψη αρχείου