Ενδοσχολικές Επιμορφώσεις 2022-23

Κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2022-23 πραγματοποιήθηκαν οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις που μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ