Εκπαιδευτικοί

Σχολικό Έτος 2023-2024

Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο 6ο Νηπιαγωγείο Μεσολογγίου είναι :

Τσάγκα Ζωή ΠΕ 60

Βολτυράκη Μαρία ΠΕ 60

Μούτσιου Σπυριδούλα ΠΕ 60

Αντωνίου  Ιωάννα  Ζωή ΠΕ 60 ΕΑΕ

Σκλέπου Ιολάνδα ΠΕ 06