Θέατρο Σκιών: Η δική μας προσέγγιση

Συζητώντας με τα παιδιά αποφασίζουμε να ασχοληθούμε τον τελευταίο μήνα της Σχολικής Χρονιάς με το Θέατρο Σκιών και μάλιστα να αφιερώσουμε την καταληκτική εκδήλωση της χρονιάς σε αυτό παρουσιάζοντας μια παράσταση.

Καταγράφουμε όσα ξέρουμε και όσα θα θέλαμε να μάθουμε σχετικά με το Θέατρο Σκιών και αρχίζουμε την μικρή μας εξερεύνηση.

Σχέδιο Εργασίας: «Θέατρο Σκιών»