10 Απριλίου 1826-Η ηρωική έξοδος

Μιλώντας για τα συνταρακτικά γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη μας, τα παιδιά συνθέτουν στο διαδραστικό πίνακα την εικόνα της εξόδου.

Η έξοδος μέσα από τα μάτια των παιδιών